How thoughts are made

How_thoughts_are_Made_Georgia-Papanikou_Konstandinos_Fazos__opening_ARTWALL (12)

Γεωργία Παπανίκου, Κωνσταντίνος Φαζός

Εγκαίνια: Τετάρτη 18 Μαρτίου, 2015. 8:00 μ.μ.
Διάρκεια: 18 Μαρτίου – 14 Απριλίου 2015
Opening drinks: Fresh Hotel Air Lounge, 10.30 μ.μ.

Στην έκθεση «how thoughts are made» οι καλλιτέχνες Γεωργία Παπανίκου και Κωνσταντίνος Φαζός, μέσα από διαφορετικές αφετηρίες και διαδρομές πραγματεύονται μια άυλη και πολύπλοκη λειτουργία, την ανθρώπινη σκέψη και τον παραλογισμό. Λογικό και παράλογο συμπορεύονται στην ανθρώπινη φύση και καθορίζουν πράξεις και συμπεριφορές. Μέσα από ένα κράμα σχημάτων, μορφών και τεχνοτροπιών ο νους καταδεικνύεται ως ο κύριος δημιουργός της ανθρώπινης βούλησης και της δράσης που εκπορεύεται απ’ αυτήν.

Η Γεωργία Παπανίκου δημιουργεί μια εγκατάσταση η οποία, με αφετηρία το μύθο του έκπτωτου ανθρώπου από τον κήπο της Εδέμ, πραγματεύεται το θέμα της απώλειας του χώρου και της συνέπειας του πάνω στον άνθρωπο και τον πολιτισμό του. Μέσα από ανακλήσεις και συνθέσεις, προερχόμενες από τον τόπο του υποσυνείδητου, μνήμες και επιθυμίες αισθητοποιούνται σε σκιές που διαγράφονται στον πραγματικό χώρο και χρόνο επηρεάζοντας την ανθρώπινη δράση και σκέψη μέσα από άλογες συμπεριφορές.

O Κωνσταντίνος Φαζός σχεδιάζει σε χαρτί με μολυβί και ακρυλικό φιγούρες, άλλοτε διαρρηγνύοντας το περίγραμμα τους και άλλοτε καταργώντας το σχήμα τους. Μορφές και φόρμες δίνουν την εντύπωση μιας εξαναγκασμένης αλλά ταυτόχρονα φυσικής/οργανικής ρευστότητας.

«Ο ταχύτατος αναπτυσσόμενος κόσμος δημιουργεί μια αίσθηση παραληρηματικής κατάστασης που δεν μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην ολοκλήρωσή του, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί μία αίσθηση ακύρωσης του σκοπού της ίδιας του της ύπαρξης. Σε μια αέναη διαδρομή, ο άνθρωπος και το παράλογο συμπορεύονται στο χωροχρόνο, συνυφαίνοντας έναν ιστό ψευδαισθήσεων που αφενός αποκόπτουν την ανθρώπινη ύπαρξη από το φυσικό του χώρο, αφετέρου τον εγκλωβίζουν σ’ ένα ξένο προς τη φύση του περιβάλλον, με το ψευδεπίγραφο του πολιτισμένου, αλλά στην ουσία άνισα και βίαια δομημένου, κόσμου του. Διαχρονικό παραμένει το ερώτημα αν η χαμένη ευδαιμονία είναι αποτέλεσμα ελεύθερης βούλησης ή κάποιας νομοτελειακής παρέμβασης.
Μέσα από ανακλήσεις και συνθέσεις, προερχόμενες από τον τόπο του υποσυνείδητου, μνήμες και επιθυμίες αλληλοπλέκονται και αισθητοποιούνται σε σκιές σχημάτων και μορφών που διαγράφονται στο χώρο και στο χρόνο της αιώνιας ροής των αναζητήσεων μεταξύ του “φαίνεσθαι” και του “είναι”, σκιές που αποτελούν εμπόδιο για το πέρασμα προς την ευδαιμονία».

Έκπτωτος κήπος, Γεωργία Παπανίκου, Μάρτιος 2015

«Η ορθολογική σκέψη, δεν είναι παρά μόνο μια διάσταση της χαοτικής πραγματικότητας που καθορίζει την συμπεριφορά μας. Ο τρόπος λήψης των αποφάσεών μας όχι μόνο δεν χαρακτηρίζεται αποκλειστικά από την φαινομενικά κυρίαρχη έννοια της ορθολογικότητας, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία επιλογή μας που να μένει ανέγγιχτη από ψευδαισθήσεις, πλάνες, μεροληψίες και άλλα παιχνίδια του νου, των αισθήσεων και της τύχης. Οι αισθήσεις, η γλώσσα, η λειτουργία της μνήμης και της αντίληψης, η σκέψη, οι αποφάσεις, η νοημοσύνη και ο συναισθηματικός κόσμος αποτελούν πολύπλοκες λειτουργικές δομές τις οποίες κατανοούμε σε περιορισμένο βαθμό».

Κωνσταντίνος Φαζός, Μάρτιος 2015


How_thoughts_are_Made_Georgia-Papanikou_Konstandinos_Fazos__opening_ARTWALL (45)

How_thoughts_are_Made_Georgia-Papanikou_Konstandinos_Fazos__opening_ARTWALL (50)

How_thoughts_are_Made_Georgia-Papanikou_Konstandinos_Fazos__opening_ARTWALL (37)

How_thoughts_are_Made_Georgia-Papanikou_Konstandinos_Fazos__opening_ARTWALL (51)

How_thoughts_are_Made_Georgia-Papanikou_Konstandinos_Fazos__opening_ARTWALL (55)

How_thoughts_are_Made_Georgia-Papanikou_Konstandinos_Fazos__opening_ARTWALL (58)

How_thoughts_are_Made_Georgia-Papanikou_Konstandinos_Fazos__opening_ARTWALL (5)

How_thoughts_are_Made_Georgia-Papanikou_Konstandinos_Fazos__opening_ARTWALL (57)

How_thoughts_are_Made_Georgia-Papanikou_Konstandinos_Fazos__opening_ARTWALL (34)


ARTWALL Project Space
Σοφοκλέους 26 10552, Αθήνα
artwallprojectspace@gmail.com
http://theartwall.gr/

Ώρες λειτουργίας:
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 16.:00 – 21:00
Σάββατο 12:00 – 16:00

Το ARTWALL art space ιδρύθηκε το 2012, με σκοπό να λειτουργήσει σαν χώρος φιλοξενίας και προβολής της σύγχρονης τέχνης και καταλύτης για τη συνεύρεση και συνεργασία μεταξύ των καλλιτεχνών και των ανθρώπων του χώρου της τέχνης. Την κατεύθυνση του εικαστικού προγράμματος του ArtWall σχεδιάζει και υλοποιεί η Φωτεινή Καπίρη, καλλιτέχνης, επιμελήτρια και συν-ιδρυτήρια του CAMP! Contemporary Art Meeting Point, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τα πρότυπα της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής. Το Fresh Hotel, στηρίζει ενεργά αυτή την προσπάθεια, υποστηρίζοντας τη σύγχρονη τέχνη.


How thoughts are made
Georgia Papanikou, Constantine Fazos

Opening: Wednesday March 18, 2015. 8:00 p.m.
Duration: March 18 – April 14 2015
Opening drinks: Fresh Hotel Air Lounge, 10.30 p.m.

In the exhibition “how thoughts are made” Georgia Papanikou and Konstantinos Fazos, through different artistic origins and paths, deal with a dematerialized and complex function, that of human contemplation and irrationality. Rational and irrational go hand in hand in human nature defining actions and behaviors. Through an amalgam of shapes, forms and styles the mind is the father of the human will and of the actions that emanate from it.

Georgia Papanikou creates an installation based on the legend of the fallen man from the garden of Eden, addressing the issue of loss of space, and its effect on man and his civilization.
Through revocations and compositions derived from the subconscious, memories and desires are being sensually transformed into shadows outlined in real space and time, affecting human activity and thought through irrational behaviors.

Constantine Fazos designs figures on paper with pencil and acrylics, either fracturing their outline or eliminating their shape. Shapes and forms resemble a forced yet natural / organic liquid.

«The rapidly developing world creates a sense of frenzied condition that cannot lead man to his fulfillment, while creating a sense of nullification of the purpose of his own existence. In a perpetual journey, man and absurd go hand in hand in space-time, interweaving a web of illusions that on the one hand cleave human existence from its natural place and on the other trap him in a foreign to his nature environment, with the falsified mark of civilized, but in fact unequally and violently structured world. Timeless remains the question of whether the lost bliss is the result of free will or of some fatalistic intervention.
Through revocations and compositions derived from the subconscious, memories and desires are being mixed and sensually transformed into shadows of shapes and forms outlined in space and time of the eternal flow of searches between “appearing” and “being”, shadows which hamper the passage to bliss».

Fallen garden, Georgia Papanikou, 2015

“The rational thought, is only one dimension of the chaotic reality that determines our behavior.The way of making decisions it’s not only characterized solely by the seemingly dominant concept of rationality, but in reality there is no our choice to remain untouched by hallucinations, delusions, biases and other games of the mind, senses and fortune.The senses, language, memory function and perception, thinking, decisions, intelligence and emotional environment are complex functional structures which we understand to a limited extent”.

Constantine Fazos, March 2015

The ARTWALL art space was initiated in 2012, intending to act as a showcase devoted to contemporary art and a catalyst for discussion and collaboration among artists and art professionals. The scope and direction of the ARTWALL art program is designed and implemented by Fotini Kapiris, artist, curator and co-founder of CAMP! Contemporary Art Meeting Point, so as to meet requirements and standards of contemporary artistic production. Fresh Hotel, actively supportive of this effort, recognizes the demand for this cultural spot within the center of Athens.

ARTWALL Project Space
26 Sofokleous Str. Athens,10552

Email: artwallprojectspace@gmail.com
Website: www.theartwall.gr

Visiting hours
Tuesday, Thursday, Friday 16.00 – 21:00
Saturday 12:00 -16:00

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: