Art Brut – Outsider Art. Η Ετερότητα ως καθρέφτης της Ταυτότητας

BTN_

«Αυτό είναι μια τραμπάλα. Και είναι πολύ διαφορετική από την κούνια. Γιατί αν το σκεφτείς, στην πραγματικότητα τραμπάλα σημαίνει οδύνη «κοινωνική», έξω στην ύπαιθρο και μαζί με τον Άλλο..
Σε καμιά κούνια δεν υπάρχει χώρος για δύο.
Αντίθετα, η τραμπάλα ενώνει δύο Εγώ στην ισορροπία του Εμείς.»

Η Art Brut/Outsider Art δεν αποτελεί γέννημα συγκεκριμένου τόπου, χρόνου, πνευματικού κινήματος ή κοινωνικών και ιστορικών συγκυριών. Η δύναμη αντίστασης της «Ωμής Τέχνης» (ιστορικά αυτή των παιδιών και ψυχικά ασθενών) και της «τέχνης του περιθωρίου» στην καθεστηκυία κουλτούρα οφείλεται στην απουσία της «κανονικοποίησης» τους μέσα στο σύστημα της βιομηχανίας της τέχνης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Art Brut – Outsider Art: Η Ετερότητα ως καθρέφτης της Ταυτότητας» που οργανώνει η Εταιρεία Μελέτης Πολιτισμικής Ετερότητας (Ε.Μ.Π.Ε), σε συνεργασία, για δεύτερη χρονιά, με ένα από τα Εργαστήρια Βίντεο του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του AΤΕΙ Αθήνας και το Εργαστήριο Φωτογραφίας του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, παρουσιάζεται το video art project με τίτλο Clinamen, με επιλεγμένα έργα καλλιτεχνών και φοιτητών των Σχολών τους.

Η πρόκληση που τίθεται στους συμμετέχοντες καλλιτέχνες της έκθεσης να πραγματευτούν τις ψυχικές και διανοητικές ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν τον Άλλο, έγκειται στην πληθώρα των αναπάντητων ερωτήσεων που μοιάζουν να απαιτούν εξίσου μια πληθώρα προσεγγίσεων: από την ευθεία απο-μίμηση ως την -αντιθετική της- αλληγορία, από την «απολυτότητα» της αντικειμενικής πραγματικότητας ως την έννοια του εν δυνάμει. Όμως οι αντιληπτικοί δρόμοι που διαβαίνουν οι καλλιτέχνες της έκθεσης για να βιώσουν το πλησίασμα του Άλλου, εκτείνονται πέρα από δυϊκές αντιπαραθέσεις, συσχετισμούς και ερμηνείες. Στους δρόμους που κινούνται και δημιουργούν, οι αποστάσεις εκμηδενίζονται.

Video Art Project Clinamen

Εγκαίνια: Παρασκευή 13 Μαΐου 2016, 21:00 – 23:00
Διάρκεια έκθεσης: 13 – 15 Μαΐου 2016
Ώρες προβολής: 21:00 – 23:00

Επιμελητές της έκθεσης:
Βασιλική Βαγενού, Ιστορικός τέχνης
Μυρτώ Βουνάτσου, Συνεργάτης στο Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτ/κών ΑΤΕΙ Αθήνας/ MFA in Digital Arts
Στέλιος Ντεξής, Επίκουρος Καθηγητής στη Σ.Κ.Τ. ΑΠΘ/MFA in Digital Arts
Γιώργος Κατσάγγελος, Καθηγητής Φωτογραφίας στη Σ.Κ.Τ. ΑΠΘ

Συμμετέχοντες: Αλέξανδρος Ακρίβος, Γιασμίνα Βουνάτσου – Ευτυχία Μαραβέγια, Μαρία Γιαπουτζή, Κώστας Γκουρτζής, Κώστας Γραμμάδας, Τζωρτζίνα Κακοσίμου, Μυρσίνη Κουτλή – Ναυσικά Λιζάρδου, Χρυσάνθη Λυκούση, Αλεξάντρα Μαυροφρύδη, Γεωργία Μπάντιου, Νεφέλη Παπαϊωάννου, Ευσεβία Σεργίδου – Μαρία Χoίρα – Τζοβάνα Αντωνίου, Κατερίνα Στοϊκοβα – Ιουλία Πάσκα, Γιώργος Ταξίδης – Εύα Κωνσταντινίδου, Ορφέας Τιμογιάννης, Γιώργος Τόγιας, Μαρία Τσιρουκίδου, Ευσταθία Φλωκατούλα, Γιάννης Χαντζίδης, Κατερίνα Χατζηδημητρίου.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ
http://empe-alterity.blogspot.gr/ http://www.empealterity.com/
allos.empe@gmail.com
www.facebook.com/empe.alterity.allos

ARTWALL Project Space
Σοφοκλέους 26
10552, Αθήνα
artwallprojectspace@gmail.com
http://www.theartwall.grArt Brut – Outsider Art
Alterity as a Mirror of Identity

“This is a seesaw. And it is very different from the crib. Because if you think about it, in fact seesaw means “social” distress, out in the countryside, and with the Other ..
In no crib there is room for both.
Instead, the seesaw joins two “I” in the balance of “We”.

Art Brut / Outsider Art was not born out of a particular place, time, spiritual movement or social and historical circumstances. The resistance force of Art Brut (historically associated to that of children and the mentally ill) and Outsider Art against the established culture is due to the absence of their “normalization” in the art industry system.

Within the framework of «Art Brut – Outsider Art: Alterity as a Mirror of Identity” organized by The Society of Studies of Cultural Alterity, in cooperation, for the second year, with one of the Video Labs of the Department of Photography and Audiovisual Arts of ATEI Athens and the Photography Lab of the School of Visual and Applied Arts, Faculty of Fine Arts of Aristotle University, is presented the video art project entitled Clinamen, with selected works by artists and students of the two Departments.

The challenge posed to the participating artists to explore the psychological and mental particularities of the Other, is the plethora of unanswered questions that seem to require equally a variety of approaches: from the direct imitation to its -opposite -allegory, from the “absoluteness” of objective reality to the notion of potentiality. The perceptual roads, though, the artists cross to experience the approach towards the Other, extend beyond dual confrontations, associations and interpretations. On the streets they move and create, the distances get annihilated.

Video Art Project Clinamen

Opening: Friday, May 13, 2016, 21:00-23:00
Duration: May 13 – 15, 2016
Screenings: 21:00 – 23:00

Curators: Vassiliki Vayenou, Art Historian
Myrto Vounatsou, Lecturer, Department of Photography Audiovisual Arts ATEI Athens/ MFA in Digital Arts
Stelios Dexis, Assistant Professor at F.F.A. AUTH / MFA in Digital Arts
Yiorgos Katsaggelos, Professor of Photography at F.F.A., AUTH

Participating Artists: Alexandros Akrivos, Jasmin Vounatsou – Joy Maraveyia, Maria Giapoutzi, Kostas Gourtzis, Kostas Grammadas, Georgina Kakosimos, Myrsini Koutli – Nafsika Lizardou, Chrysanthi Lykousi, Alexandra Mavrofrydi, Georgia Bandiou, Nefeli Papaioannou, Efsevia Sergidou – Maria Choira – Giovanna Antoniou, Katerina Stoikova – Ioulia Paska, Yiorgos Taxidis – Eva Konstantinidou, Orfeas Timogiannis, Yiorgos Togias, Maria Tsiroukidou, Efstathia Flokatoula, Yiannis Chantzidis, Katerina Chatzidimitriou.

THE SOCIETY OF STUDIES OF CULTURAL ALTERITY
http://empe-alterity.blogspot.gr/ http://www.empealterity.com/
allos.empe@gmail.com
www.facebook.com/empe.alterity.allos

ARTWALL Project Space
26 Sofokleous Str.
10552, Athens
artwallprojectspace@gmail.com
http://www.theartwall.gr

%d bloggers like this: