Christos Vagiatas. It never happened

Εγκαίνια: Παρασκευή 24 Ιουνίου, 2016, 8:00 μμ.
Διάρκεια: 24 Ιουνίου – 18 Ioυλίου, 2016

Η έκθεση με τίτλο ‘’It never happened‘’ αναζητεί τις δυνατότητες της σχέσης και αλληλεπίδρασης ατόμου και δημόσιου χώρου σήμερα.
Αυτό “που δεν έγινε αλλά θα μπορούσε να γίνει ή μπορεί να γίνει”, εκφράζει ένα σύνολο πιθανοτήτων που ενεργοποιούνται αλλά δεν πραγματοποιούνται.

Καθώς οι δυνατότητες επιρροής, παρέμβασης και δράσης του ενός στο άλλο ανανεώνονται συνεχώς, καθημερινά και στο άπειρο, αλλά η υλοποίηση τους γίνεται όλο και πιο απίθανη, η έκθεση επιχειρεί, δημιουργώντας ένα κλειστό κύκλωμα, να ενισχύσει αυτό που θα γίνει στην πραγματικότητα.

Χρησιμοποιώντας ένα σύμβολο του δημόσιου χώρου, τόσο δυναμικό όσο και αδιάφορο, του μνημείο, στο χώρο της ArtWall, δημιουργείται ένα περιβάλλον που στο σύνολό του αποτελείται από τα ίχνη του έξω στο μέσα, στο οποίο ενεργοποιούνται νέες δυνατότητες και δυναμικές της σχέσης δημόσιου ατόμου και χώρου.

Νέοι χώροι που έχουν κατασκευαστεί μέσα στο χώρο σχολιάζουν τις διαδικασίες ή πρακτικές συμπόρευσης ατόμου και χώρου, καθώς υπογραμμίζουν την ανεπάρκειά τους και αναμένουν την παρέμβαση για να υπάρξουν.
Το ενδιάμεσο κενό συμπληρώνεται από τον επισκέπτη, είτε σωματικά είτε εννοιακά.

Στο χώρο του ArtWall που από τη φύση του αποτελεί ενδιάμεση κατάσταση του μέσα με το έξω, του ιδιωτικού και του δημόσιου, ο επισκέπτης μέσα από διαδρομές και συναντήσεις με τα έργα, καλείται να αποτελέσει ένα σύνολο με το δημόσιο χώρο και με τον εαυτό του, τον οποίο βρίσκει στη διαδρομή του.

Η έκθεση “It never happened” του Χρήστου Βαγιάτα, πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Offspring Young Artists, πρόγραμμα προβολής και υποστήριξης του νέου καλλιτεχνικού δυναμικού και της επερχόμενης γενιάς σύγχρονων εικαστικών.

Το κείμενο που συνοδεύει την έκθεση έχει γράψει ο η Αγγελική Χατζή.

Χρήστος Βαγιάτας

Ο Χρήστος Βαγιάτας γεννήθηκε το 1990 στην Αθήνα. Σπούδασε στο τμήμα Πλαστικών τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως προπτυχιακός και μεταπτυχιακός φοιτητής.

Η δουλειά του καλλιτέχνη πραγματεύεται την έννοια του ορίου, ως προς την αναπαράσταση και την σημασία του. Από την μια χρησιμοποιώντας το όριο ως δομικό στοιχείο, θέτει όρια στον χώρο, επεμβαίνοντας και δημιουργώντας με την χρήση γραμμικών στοιχείων και τις απλές φόρμες αναγνωρίσιμων σύμβολων, νέες χωρικές συνθήκες. Από την άλλη η μορφή του ορίου γίνεται κωδικοποιημένος λόγος θέτοντας ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με την αντίληψη της φύσης του ορίου ως βίωμα.

Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις, workshops και συμπόσια γλυπτικής:

(επιλογή)
Back to Athens 2016, Who is afraid of rhinoceros?, Αθήνα, 2016 / Babel Fragments: Revisited, metamatic:taf, Αθήνα, 2015 / ΕΠΙΤΟΠΟΥ 15, Άνδρος, 2015 / Εκ νέου, Μία νέα γενιά καλλιτεχνών, ΕΜΣΤ, 2013 – 2014, Αθήνα / Tradition today, Σπίτι της Κύπρου, Αθήνα, 2014 / Boundaries, Artscape and Snehta, 2014, Αθήνα / uP, metamatic:taf, 2014, Αθήνα / I need a hero, ACTION FIELD Κodra, Θεσσαλονίκη, 2014 / ΤΙΠΟΤΑ, Tint gallery, 2013, Θεσσαλονίκη / REMAP 4, LOXODROME, 2013 Αθήνα / Déjà vécu, ομαδική έκθεση, αν[α]μεσα, 2013 Αθήνα / RE:ACT VOL II, BLOCK 33, 2013 Θεσσαλονίκη / Message in a bottle, Δημοτική Πινακοθήκη Μήθυμνας, 2013 Λέσβος / ACTION FIELD Κodra, What We Want, 2012 Θεσσαλονίκη / INSPIRE festival, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2012 Θεσσαλονίκη / XV Biennale de la Mediterranee “Symbiosis?”, 2011 Θεσσαλονίκη / ACTION FIELD Κodra -Κόδρα Fresh, 2011 Θεσσαλονίκη / Athens Video*/Art Festival, 2011, Αθήνα, Βραβεία 2011, Εικαστική έκθεση, Πινακοθήκη Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 2011.

OFFSPRING_LOGO_

Offspring Young Artists
Offspaces International Research Program
www.offspaces.eu

ARTWALL Project Space
Σοφοκλέους 26, 10552, Αθήνα
artwallprojectspace@gmail.com
www.theartwall.gr

Εγκαίνια: Παρασκευή 24 Ιουνίου, 2016, 8:00 μμ.
Διάρκεια: 24 Ιουνίου – 18 Ioυλίου, 2016
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη 5:00 – 9:00 μμ., Σάββατο 1:00 – 4:00 μμ.

Το ARTWALL Project Space ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό τη φιλοξενία και προβολή της σύγχρονης τέχνης και τη συνεύρεση και συνεργασία μεταξύ των καλλιτεχνών και των ανθρώπων του χώρου της τέχνης. Την κατεύθυνση του εικαστικού προγράμματος του ArtWall σχεδιάζει και υλοποιεί η Φωτεινή Καπίρη, καλλιτέχνης, επιμελήτρια και συν-ιδρύτρια του CAMP! Contemporary Art Meeting Point, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τα πρότυπα της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής. Το Fresh Hotel, στηρίζει ενεργά αυτή την προσπάθεια, υποστηρίζοντας τη σύγχρονη τέχνη.


LIBERTAS2


Christos Vagiatas
“It never happened”

Opening: Friday June 24 , 2016 8:00 pm.
Duration: June 24 – July 18, 2016

“It never happened” examines the potential between individual and public space. That “which never happened, or might have happened or might happen” refers to a sequel of probabilities that are set in motion yet are never executed.

The potential to influence, intervene and act upon one another multiplies constantly, every day and infinitely, yet their actualization becomes more and more unlikely to occur. In creating a restrictive and closed system, this project attempts to reinforce and support that which will actually happen.

A “monument”, a perpetual symbol of public space that implies both power and indifference, is set up in the ArtWall exhibition space, constructing an environment that implicates the interior and exterior (outdoor) space. As a result of this emerging environment, new potential and dynamics develop, creating new associations among individual and public space.

New spaces form within the existing, commenting on the methods and practices necessary to the individual in co-existing with h/his surrounding environment. Yet at the same time this process emphasizes one’s inadequacy to do so, as one waits for an intervention, in order to exist.
It is in the observer’s hand to fill in the intermediate space, either physically or mentally.

Within the ArtWall, which is by definition an “intermediate space” a combination of indoor and outdoor, of private and public space, the observer is guided through a crossing of paths and intersections with the artwork. S/he is called upon to piece as a whole within the environment, but also with h/him self, whom he discovers in his journey.

Christos Vagiatas solo presentation entitled “It never happened” is a part of the Offspring Young Artists for the cultivation and facilitation of new generation artistic practice.

Christos Vagiatas

Born in Athens in 1990. Graduate and postgraduate studies at the Department of Fine Arts and Sciences of Art at the University of Ioannina, Greece.

The work of Christos Vagiatas examines the concept of the limit, in terms of representation and meaning. By using limit as a structural element, and with the use of linear traces, he renegotiates simple forms and familiar symbols by marking and intervening in space to create new conditions. On the other hand, boundaries take up the form of a coded speech; seeking answers and acquiring concerns on the very nature itself, of limit as a form of experience.

Participation in group exhibitions, workshops and sculpture symposiums.

(selection)
Back to Athens 2016, Who is afraid of rhinoceros?, Athens-GR, 2016 / Babel Fragments: Revisited, metamatic:taf, Athens-Gr, 2015 / EPITOPOU 15, Andros Island-Gr, 2015 / Afresh, A New Generation of Greek Artists, EMST National Museum of Contemporary Art, 2013 – 2014, Athens-Gr / Tradition today, Cultural Office of the Embassy of the Republic of Cyprus, Athens-Gr, 2014 / Boundaries, Artscape and Snehta, 2014, Athens-Gr / uP, metamatic:taf, 2014, Athens-Gr / I need a hero, ACTION FIELD Κodra, Thessaloniki-Gr, 2014 / NOTHING, Tint gallery, 2013, Thessaloniki-Gr / REMAP 4, LOXODROME, 2013 Athens-Gr / Déjà vécu, an[a]mesa, 2013 Athens-Gr / RE:ACT VOL II, BLOCK 33, 2013 Thessaloniki / Message in a bottle, Municipal Gallery of Mythimna, 2013 Lesvos, Gr. / ACTION FIELD Κodra, What We Want, 2012 Thessaloniki-Gr / INSPIRE festival, Macedonian Museum Of Contemporary Art, 2012 Thessaloniki-Gr / XV Biennale de la Mediterranee “Symbiosis?”, 2011 Thessaloniki-Gr / ACTION FIELD Κodra -Kodra Fresh, 2011 Thessaloniki-Gr / Athens Video*/Art Festival, 2011, Athens-Gr, Awards 2011, Visual Arts exhibition, Municipal Gallery of Ioannina City, Ioannina 2011.

Text written to accompany the exhibition: Angela Hadji.

OFFSPRING_LOGO_

Offspring Young Artists
Offspaces International Research Program
www.offspaces.eu

ARTWALL Project Space
26 Sofokleous Str., Athens 10552
artwallprojectspace@gmail.com
www.theartwall.gr

Opening: Friday June 24, 2016, 8:00 pm.
Duration: June 24 – July 18, 2016
Visiting hours: Tuesday, Thursday 5:00 – 9:00 pm., Saturday 1:00 – 4:00 pm.

The ArtWall Project Space was initiated in 2012, as a showcase for contemporary art and a catalyst for discussion and collaboration among artists and art professionals. The ArtWall program is designed and implemented by Fotini Kapiris, artist, curator and co-founder of CAMP! Contemporary Art Meeting Point, to meet requirements and standards of contemporary artistic production. Fresh Hotel, actively supportive of this effort, recognizes the demand for this cultural spot within the center of Athens.

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: