Eleanna Balesi, Golden Aid

goldenaid_artwall_invitation

Εγκαίνια: Πέμπτη 6 Οκτωβρίου, 2016, 8:00 μμ.
Διάρκεια: 6 Οκτωβρίου – 4 Νοεμβρίου, 2016
Επιμέλεια: Στρατής Πανταζής

Η έκθεση με τίτλο Golden Aid αφορά μία σειρά έργων επηρεασμένη από καθημερινά ζητήματα ζωής που εξελίσσονται στο παρόν, στον κόσμο μας και στο άμεσο περιβάλλον, τα οποία είναι συνδεδεμένα – και όχι μόνο – με την άνιση κατανομή πλούτου, αλλά και με μία γενικότερη κρίση που πέρα από οικονομική είναι κυρίως ηθική. Για την Ελεάννα Μπαλέση, ο μόχθος για ένα καλύτερο αύριο, οι αξίες όπως η ελευθερία και η ισότητα μέσα από το πρίσμα του σύγχρονου πολιτισμού, έρχονται να αναπτύξουν με μια ανθρωποκεντρική ματιά, έναν διάλογο τόσο για την υλικότητα των πραγμάτων όσο και για την απουσία τους.

Η εικαστική πρακτική τροφοδοτείται από την επικοινωνία και την ευρύτερη σχέση του έργου τέχνης με τον ευμετάβλητο χαρακτήρα των κοινωνικών δομών, όπου η εφήμερη φύση της πραγματικότητας λειτουργεί ως ερέθισμα και αφορμή για την επιλογή των υλικών που χρησιμοποιεί στα έργα της, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα σύνολο πειραματισμών από οργανικά και ανόργανα υλικά, επεξεργασμένα και μη, μικρών και μεγάλων διαστάσεων. Η επιλογή αυτή και γενικότερα το μέχρι τώρα έργο της, το οποίο έχει πάρει μορφή στα χρόνια της κρίσης, αποτελούν άλλη μία κραυγή μέσα στο αχανές και καθημερινά ανατρεπτικό πολιτικοκοινωνικό και οικονομικό πεδίο που επικρατεί..

Ο τίτλος της έκθεσης αποτελείται από τη λέξη golden (χρυσός) που παραπέμπει στον Χρυσό Αιώνα του Περικλή (Golden Age), ο οποίος χαρακτηριζόταν από την άνθιση του πνεύματος, του πολιτισμού, της δημοκρατίας και από τη λέξη aid που συνειρμικά θυμίζει τις πρώτες βοήθειες (first aid). Στη σημερινή εποχή, το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων αναζητά σανίδα σωτηρίας, η οποία πλέον φαντάζει ως χρυσάφι, αποτελεί ένα απατηλό όνειρο ή και σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί ως ένα επιχρυσωμένο χάπι ανακούφισης. Η Μπαλέση θέτει το ζήτημα του τι είναι τελικά πολύτιμο και πώς το πολύτιμο προσαρμόζεται στις ζωές διαφορετικών κοινωνικών στρωμάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις διακρίνεται ξεκάθαρα ο ατομικισμός και το προσωπικό όφελος. Πολυτέλεια και ανάγκη έρχονται να συνομιλήσουν και η μία να αντικρούσει την άλλη.

Η έκθεση Golden Aid της Ελεάννας Μπαλέση, πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Offspring Young Artists, πρόγραμμα προβολής και υποστήριξης του νέου καλλιτεχνικού δυναμικού και της επερχόμενης γενιάς σύγχρονων εικαστικών.

Ελεάννα Μπαλέση
Η Ελεάννα Μπαλέση γεννήθηκε το 1993 στον Πειραιά. Σπούδασε στο τμήμα Πλαστικών τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Ο κύριος προβληματισμός στο έργο της είναι ο χώρος, ο χρόνος και η ενύλωση των καθημερινών κοινωνικοπολιτικών προβλημάτων. Ο όρος σύγχρονη τέχνη για την ίδια, δεν δηλώνει μόνο την πρόσφατη καλλιτεχνική παραγωγή, αλλά πρέπει να θίγει και σύγχρονα ζητήματα. Τα υλικά της είναι κυρίως καθημερινά και εφήμερα και τις περισσότερες φορές φορτισμένα με μια ιστορία ή μια κατάσταση. Η εκάστοτε χειρονομία της λειτουργεί ως σύμβολο-σχόλιο μέσα στην τριβή του σήμερα.

Συμμετοχές σε ομαδικές εκθέσεις:
RE CULTURE 4, Πάτρα (2016) / POWERFOOL, FLAT1 (σε συνεργασία με την CHEAPART GALLERY, Αθήνα / Offspring Young Artists), Βιέννη, Αυστρία (2016) / ΕΠΙΤΟΠΟΥ 15, Άνδρος (2015) / Street Art Festival (SAF), Θεσσαλονίκη (2015) / INSPIRE FESTIVAL, ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΩΡΟΙ, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (MMCA), Θεσσαλονίκη (2014) / Συμμετοχή στην Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, SocArtes team, Αθήνα (2014) / Πεδίο Δράσης Κόδρα, ΖΗΤΩ ΟΙ ΗΡΩΕΣ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΥΛΕΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ, Θεσσαλονίκη (2014), Paraliart, Νέα Παραλία, Θεσσαλονίκη (2014)/ 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Μορφών και Νέων Μέσων, Αθήνα (Athens Video Art Festival) (2013).

Ώρες λειτουργίας: Πέμπτη, Παρασκευή 17:00 – 21:00, Σάββατο 13:00 – 16:00

ARTWALL Project Space
26 Sofokleous Str., Athens 10552
artwallprojectspace@gmail.com

OFFSPRING_LOGO_
www.offspaces.eu


Golden Aid. Eleanna Balesi. Setup

GoldenAid_Eleanna Balesi_ArtWall Offspring_05

GoldenAid_Eleanna Balessi_ArtWall_photo©Offspring Young Artists


Puff_GoldenAid_Eleanna Balessi_ArtWall_01photo © Offspring Young Artists

Eleanna Balesi, Golden Aid

Opening: Thursday October 6, 2016 at 8:00 pm
Duration: October 6 – November 4, 2016
Curated by: Stratis Pantazis

Eleanna Balesi’s exhibition, Golden Aid involves a series of works influenced by daily life issues that take place in our immediate environment. These issues are connected – but not entirely – to the unequal distribution of wealth, and to the overall crisis, which beyond economic, is mainly moral.
For the artist, quest for a better future, and values such as freedom and equality are seen through the prism of contemporary culture. She engages in these values through an anthropocentric-based approach, reflecting on the division between the materiality of things and its absence.

Eleanna Balesi’s artistic practice derives from the overall relationship of her artwork to the general instability associated to social change and structure. This ephemeral reality serves as a stimulus and a cause for her choice of materials used in a series of experimental work, in which she combines organic, inorganic, processed and unprocessed elements.
The artist’s work, formulated within the recent years of the crisis, serves as an outcry in the vast, subversive sociopolitical and economic surrounding from which it originated.

The word Golden derived from the title of the show, refers to the Golden Age of Athens (of Pericles) – a period of cultural outburst, intellectual and spiritual flowering, and establishment of democracy. The second word in the title – aid, spontaneously reminds us of first aid – of immediate assistance to human need as nowadays people desperately seek self-rescue; a distant utopia in itself, a gold-coated pill of temporary relief. GoldenAid exhibition raises questions about real meaning of value and the ”valuable”, as interpreted by various social classes. How do these different, contradictory interpretations, meet and integrate with the imminent conditions of life? In any case, egocentrism and personal gain are clearly visible, as Luxury and Need, two conflicting meanings, bind in dialogue.

Eleanna Balesi’s Golden Aid is part of the Offspring Young Artists for the cultivation and facilitation of new generation artistic practice.

Eleanna Balesi
Eleanna Balesi was born in Piraeus in 1993. She studied at the Department of Plastic Arts and Science, University of Ioannina.
The main concern of her work is space, time and the materialization of the everyday sociopolitical issues. For her, the term ‘contemporary art’ does not manifest only the recent art production, but should address current issues. Her materials are mostly everyday and ephemeral and often charged by a story or a situation. Any given gesture serves as a symbol/ comment in today’s conflict.

Participation in group shows:
RE CULTURE 4, Patra, Athens-GR (2016) / POWERFOOL, FLAT1 (in collaboration with CHEAPART Athens / Offspring Young Artists), Vienna, Austria (2016) / EPITOPOU 15, Andros-GR (2015) / Street Art Festival (SAF), Thessaloniki-GR (2015) / INSPIRE FESTIVAL, ACTIVE SPACES, Macedonian Museum of Contemporary Art (MMCA), Thessaloniki-GR (2014) / Global Eradication of Violence Against Women Day, SocArtes team, Athens-GR (2014) / Action Field Kodra, I NEED A HERO, VALUABLE MATTERS IN VALUABLE TIMES, Thessaloniki-GR (2014), Paraliart, Thessaloniki-GR (2014) / 9th Athens Digital Art Festival (2013).

ARTWALL Project Space
26 Sofokleous Str., Athens 10552
artwallprojectspace@gmail.com
http://www.theartwall.gr

Visiting hours: Tuesday, Thursday, Friday 17:00 – 21:00, Saturday 13:00 – 16:00

OFFSPRING_LOGO_
www.offspaces.eu

%d bloggers like this: