Crossing the limit. FIST. The ArtWall

Crossing-the-Limit_FIST_ArtWall_OffspringYoungArtists_02
Εγκαίνια: Τρίτη 5 Απριλίου 2016, 20:00
Διάρκεια: 5.4 – 5.5.2016

“Crossing the Limit” ένα project της ομάδας FIST που παρουσιάζεται τον Απρίλιο στο ArtWall Athens Project Space. Η FIST συγκλίνει για να παρουσιάσει μια ενότητα έργων που πραγματεύονται την έννοια του «ορίου», του οριοθετημένου ή πλαισιωμένου, του γνώριμου ή αναγνωρισμένου (defined), στοιχεία που προϋπάρχουν σε ένα ευρύτερα θεσμοθετημένο περιβάλλον, και που αποτελούν και τον πρωταρχικό προβληματισμό για τη δομή μιας καλλιτεχνικής συνύπαρξης.

Η νεοσύστατη εικαστική ομάδα ανιχνεύει και στη συνέχεια καταθέτει τους προβληματισμούς της σε σχέση με την έννοια “όριο”, διερευνώντας έτσι το ατομικό και το συλλογικό. Ποιό είναι το αισθητικό ή ιδεολογικό πλαίσιο μιας στενής συνεργασίας; Πρόκειται για μια συλλογική πορεία, ή για σύγκληση ατομικών αναζητήσεων στο πλαίσιο ενός ομαδικού προβληματισμού;

Αυτό μένει να διαπιστωθεί.

Tο project “Crossing the Limit” αποτελεί την πρώτη επίσημη παρουσίαση της νεοσύστατης ομάδας FIST η οποία προσεγγίζει τον κεντρικό άξονα προβληματισμού, την έννοια του ορίου, χωρίς αισθητικούς περιορισµούς, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσµα εικαστικών µέσων. Στοχεύοντας στην εικαστική διερεύνηση της έννοιας του ορίου και της πολυπλοκότητάς της ερµηνείας του, η FIST επιχειρεί να θέσει ερωτήµατα σχετικά µε τη φύση και το ρόλο των ορίων σε ένα έργο, στο χρώµα και τη φόρµα, στο λανθάνον και το σαφώς εκφρασµένο, σε ένα εικαστικό και/ή εκθεσιακό περιβάλλον αλλά και γενικότερα των ορίων που επιβάλλονται, συντηρούνται ή ανατρέπονται εντός θεσµικού πλαισίου, είτε πρόκειται για το στενό περιβάλλον της τέχνης, είτε το ευρύτερο κοινωνικό.

Η εικαστική οµάδα F.I.S.T ιδρύθηκε το 2015 στα Ιωάννινα, µε σκοπό τη συζήτηση, την αντιπαράθεση, την τριβή και ίσως την ενοποίηση διαφορετικών “δρόµων”, µέσων και ιδεών τεσσάρων νέων εικαστικών της Ζωής Φιλίππου, του Ανέστη Ιωάννου, του Βαγγέλη Σάββα και του Δηµήτρη Τζικόπουλου.

Zoe-Filippou_Sometimes-I_01
CrossingtheLimit_FIST_ArtWall_Opening (89)
Ζωή Φιλίππου [Photo © FIST]

Το όριο από την οπτική της Ζωής Φιλίππου προσεγγίζεται ανάμεσα σε καταστάσεις που φαινοµενικά αποτελούν αντιθετικές επιλογές. Η επιλογή ανάµεσά τους, που δηµιουργεί και την µεταξύ τους αντίθεση, εµφανίζεται ως ανεπιτήδευτη συνέχεια των πραγµάτων και οδηγεί σε ερωτήµατα σχετικά µε τη διάκριση, το υποκείµενο, το αντικείµενο και το βαθµό ελέγχου της εκάστοτε κατάστασης. Με παράδοξο τρόπο, χρησιµοποιεί γνώριµα αντικείµενα και σύµβολα, ούτως ώστε να δηµιουργήσει µια συνθήκη ταύτισης για τον θεατή και να ενσωµατώσει το προσωπικό στοιχείο, τον προσωπικό µύθο και την βιογράφηση σε ένα γενικότερο, απρόσωπο πλαίσιο.

CrossingtheLimit_FIST_ArtWall_Opening (85)
Anestis-Ioannou_I used-to
Ανέστης Ιωάννου [Photo © FIST]

Σηµειώνοντας και εξετάζοντας τα όρια του πραγµατικού τελάρου ο Ανέστης Ιωάννου, βρίσκει τον καµβά αρκετά περιοριστικό επηρεασµένος από τα αόρατα σύνορα των αστικών “συνοικιών”, την αισθητική και την κουλτούρα τους, δοκιµάζει τα όρια της φόρµας και ψάχνει το όριο µεταξύ δηµόσιου και εκθεσιακού χώρου. Τον απασχολεί η αλλαγή της ιδιότητας του αντικειµένου ανάλογα µε το εκάστοτε πλαίσιο, µέσα στο οποίο τοποθετείται. Τέλος, αναζητεί το όριο ενός υλικού, µιας κατάστασης ή µίας ιδέας καθώς κινείται µεταξύ µιας στιγµιαίας δράσης και της αναίρεσής της, του ωραιοποιηµένου και της πραγµατικότητας, του παρθένου και του “βρώµικου”.

CrossingtheLimit_FIST_ArtWall_Opening (103) CrossingtheLimit_FIST_ArtWall_Opening (22)
Βαγγέλης Σάββας [Photo © FIST]

Ο Βαγγέλης Σάββας ασχολείται µε την κοινωνική πλευρά του ορίου µέσα από την αναθεώρηση αντικειµένων και της χρηστικότητας τους. Χρησιµοποιεί αντικείµενα µε συµβολικό χαρακτήρα, επεµβαίνοντας ή συνθέτοντας τα εξ αρχής, προβάλει και σχολιάζει την κοινωνική περιθωριοποίηση και την κατάλυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρουσιάζει το όριο σαν γεωγραφικό σύνορο αλλά και ως το όριο της επιβίωσης.

CrossingtheLimit_FIST_ArtWall_Opening (101)
Dimitris-Tzikopoulos_Inner-corruption_01
Δηµήτρης Τζικόπουλος [Photo © FIST]

Ο Δηµήτρης Τζικόπουλος προσεγγίζει το όριο σαν µια εύθραυστη σχέση ισορροπίας µεταξύ δύο δυνάµεων που συγκρούονται και αλληλεπιδρούν. Δηµιουργεί σχέσεις δράσης-αντίδρασης µεταξύ υλικών και ιδεών, κάνει συσχετισµούς αναφορικά µε τη βία και τις πιέσεις µέσα στην κοινωνία και αµφισβητεί τις ισορροπίες που διατηρούµε.

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 17:00 – 21:00, Σάββατο 13:00 – 16:00

ARTWALL Project Space
26 Sofokleous Str., Athens 10552
artwallprojectspace@gmail.com


Η έκθεση “Crossing the Limit” της ομάδας FIST, πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Offspring Young Artists / Offspaces International Research Program , πρόγραμμα προβολής και υποστήριξης του νέου καλλιτεχνικού δυναμικού και της επερχόμενης γενιάς σύγχρονων εικαστικών.

OFFSPRING_LOGO_
www.offspaces.eu


Crossing the Limit

Opening: Tuesday April 5th 2016, 20:00
Duration: 5.4 – 5.5.2016

“Crossing the limit” project by FIST will open in April 2016 at the ArtWall Athens Project Space.
FIST artist collective assembles to present an entity of work on the concept of the “limit”, of the limited or restricted, of the disciplined or pre-defined; elements of condition that exist within an overall systemized environment. This set of restrictive (in cases defective) rules is of primary concern for the viability of the group itself, and for the long life of artistic coexistence among the members.

The newly established art group explores the “limit” as perceived both individually and collectively. What are the aesthetic and/or conceptual parameters involved in intimate collaboration? Is art practice a joint process, or a compilation of individual practices under a common thematic? What is the limit (if any) to this?

This remains to be seen.

“Crossing the limit” goes beyond aesthetic restrictions, involving a wide and diverse range of expressive medium. As mentioned above, the project is a visual study of the parameters of limit (and limitation) and associated aesthetic and theoretical complexities. Issues of limit within, nature and the artwork, color and form, the underlying and the explicit (expressed), spatial limits such as exhibition space and in general, of all limits imposed, preserved or subverted within a compromised agenda of art or from within the wider social community.

FIST is a visual artists’ group established in 2015 by four young artists, Zoe Filippou, Anestis Ioannou, Vangelis Savvas and Dimitris Tzikopoulos, in Ioannina, North west of Greece. The group works as a creative body, reflecting on a variety of issues via dialogue and debate; through diverse mediums and a range of conceptual approaches.

Zoe Phillipou defines “limit” through an allocation of often conflicting issues. The criterion for her choice of subject matter is the source of conflict between them, as they continue to co-exist. This raises questions on issues of distinction and impartiality, of the subjective and objective and the degree of control accustom to each condition. She uses everyday objects and symbols in a paradoxical manner, to connect the viewer with her work of art. In so, she invokes the personal and autobiographical element of “myth”, placing it within a wider, impersonal environment.

Anestis Ioannou reflects on the limits of the canvas, finding it to be quite restrictive. He is influenced by the invisible borders and territorial conditions of the urban setting, including aesthetic and cultural values. Anestis Ioannou tests the limit in form’ while seeking the border between public and private (exhibition) space. In his work he transforms an object and disassociates it from its former identity, through a variety of practices. He seeks limits in the component of material, same as in the real life situations, thus moving in and out from the spontaneous and instinctive to the premeditated, from real to the beautified, from the pristine to the damaged.

Vangelis Savvas tackles the social aspect of limit, as he revises objects and their functionality. He uses symbolic objects, and re-composes them to comment on social exclusion and voidance of Human Rights. The limit is expressed as geographical boundary but also as an acupuncture of survival.

Dimitris Tzikopoulos seeks elements of fragility as concurring forces that collide and interact. The action-reaction cause in both artwork materials and within the very concept of the work creates a direct association to social tension and violence, and given order within society.

ARTWALL Project Space
26 Sofokleous Str., Athens 10552
artwallprojectspace@gmail.com
http://www.theartwall.gr

Visiting hours: Tuesday, Thursday, Friday 17:00 – 21:00, Saturday 13:00 – 16:00


“Crossing the Limit” exhibition is a part of the Offspring Young Artists / Offspaces International Research Program for the cultivation and facilitation of new generation artistic practice.

OFFSPRING_LOGO_
www.offspaces.eu

Tags: , , , ,

%d bloggers like this: